Hantaran Supplier :: Artificial Flower Supplier :: Bunga Hiasan :: Bunga Tiruan :: Floral Basket Supplier :: Pasu Bunga :: Pokok Tiruan

Pilihan anda yang bijak. Ingat harga murah, Ingatlah Fah Lean !
Wholesale & Retail are welcome! | Pemborong & Runcit Dialu-alukan! | 批��零售
Kerjaya
 
1) CASHIER
 
2) JURUJUAL 

Kami menunjukkan penghargaan bagi anda yang ingin menjadi sebahagian daripada pasukan Fah Lean. Sila call 03-89623670. Walaubagaimanapun, sila memeriksa dengan kami dari semasa ke semasa untuk kekosongan pekerjaan supaya kita boleh mengembangkan perniagaan ini bersama.